Thông tin cơ bản

 • Thời lượng kiểm tra: 120 phút (phụ thuộc vào những thay đổi khi kiểm tra nghe)

 • Các kỹ năng được kiểm tra: đọc, viết và soạn thảo luật pháp, kiến ​​thức ngữ pháp, từ vựng và thuật ngữ pháp lý

 • Điểm số: tối đa là 500

 • Trọng tâm: thực hành kỹ năng đọc, viết và soạn thảo văn bản trong các tình huống pháp lý thực tế

 • Trình độ tiếng Anh tổng quát: Yêu cầu có kiến ​​thức về tiếng Anh (C1)

 • Giấy chứng nhận: TOLES Advanced và bảng điểm chi tiết.

Tổng quan

Kỳ thi TOLES Advanced là cấp độ thứ ba - cũng là cấp độ cuối cùng để phát triển chuyên môn cao nhất với TOLES. Nó được ra đời và sau đó phát triển với sự tư vấn của các công ty luật thương mại hàng đầu và được xem là tiêu chuẩn vàng cho sự am hiểu về tiếng Anh Pháp lý. Từ khi ra đời, nó đã được các nhà tuyển dụng về pháp lý tin tưởng ở khắp mọi nơi như một thước đo về kỹ năng tiếng Anh Pháp lý của luật sư hơn là kỹ năng tiếng Anh học thuật của họ. Vì điểm số của TOLES Advanced khác hẳn với TOLES Foundation và Higher, nên dưới đây là giải thích chi tiết cho từng thang điểm:

 • GREEN (0-100): Ứng viên này có thể có kiến ​​thức tổng quát về tiếng Anh nhưng chỉ được đánh giá là có tiếng Anh Pháp lý CƠ BẢN.

 • BLUE (101-200): Ứng viên này có thể có trình độ tiếng Anh tổng quát trên mức trung bình và được đánh giá là GẦN ĐẠT kỹ năng tiếng Anh Pháp lý.

 • PURPLE (201-300): Ứng viên này có kỹ năng tiếng Anh tổng quát tốt và được đánh giá là THOẢ MÃN kỹ năng tiếng Anh Pháp lý.

 • RED (301-400): Ứng viên này có trình độ tiếng Anh khá tốt và có kỹ năng tiếng Anh Pháp lý TỐT.

 • ORANGE (401-450): Ứng viên này có kỹ năng tiếng Anh tổng quát rất tốt và được đánh giá là có kỹ năng tiếng Anh Pháp lý RẤT TỐT.

 • GOLD (451-500): Ứng viên này có kỹ năng tiếng Anh tổng quát xuất sắc và được đánh giá là có kỹ năng tiếng Anh Pháp lý XUẤT SẮC.

Nội dung

Bài thi có một trang, gồm phần đọc và viết luật. Bài kiểm tra đo lường kỹ năng của ứng viên thông qua khả năng đối đáp với một luật sư người bản xứ nói tiếng Anh. Các ứng viên có điểm số rất tốt ở trình độ Advanced sẽ là những ứng viên am hiểu rất rõ về từ vựng Pháp lý chuyên môn, cũng như luôn chứ trọng tính chính xác tuyệt đối khi làm việc trong ngành luật. Kỳ thi cũng đòi hỏi một sự hiểu biết về cách sử dụng tiếng Anh trang trọng và kém trang trọng trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp thông qua năng lực về từ vựng và ngữ pháp.

Yêu cầu

TOLES Advanced chú trọng mạnh về ngữ pháp và từ vựng cần thiết để soạn thảo hợp đồng. Kiến thức về thuật ngữ pháp lý quốc tế, thương mại và sự nhạy bén đối với việc sử dụng từ vựng, ngữ pháp trong các văn bản pháp luật khác nhau cũng là những kỹ năng cần thiết được đánh giá trong kỳ thi TOLES Advanced.

Kỳ thi đòi hỏi phải hiểu biết nhất định về thuật ngữ pháp lý quốc tế, xử lý tốt ngữ pháp phức tạp và hoàn toàn linh hoạt nhạy bén khi sử dụng từ vựng, ngữ pháp trong các lĩnh vực chung sau đây:

 • Đàm phán pháp lý căn bản

 • Hồ sơ thoả ước

 • Hợp đồng thương mại

 • Ngân hàng

 • Doanh nghiệp

 • Các hình thức kinh doanh khác

 • Phá sản và mất khả năng thanh toán

 • Luật lao động

 • Quá trình kiện tụng

 • Các hợp đồng quan trọng

 • Luật pháp về hành vi vi phạm

 • Sở hữu trí tuệ

 • Địa ốc bất động sản

 • Hợp đồng thỏa thuận bằng miệng

 • Các luật thông thường khác

 • Kỹ năng viết email

LIÊN HỆ

PNE - 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0914.098.008 info@legalenglish.vn