Tiếng Anh Pháp lý khác với tiếng Anh phổ thông ở chỗ nó liên quan đến phong cách tiếng Anh mà các chuyên gia pháp lý sử dụng trong công việc của họ. Cụ thể, tiếng Anh pháp lý được sử dụng trong hợp đồng quốc tế và các điều luật, cũng có thể được gọi là "legalese".

Tiếng Anh Pháp lý từ lâu đã được coi là một kỹ năng cần thiết cho luật sư ở các nước có sử dụng tiếng Anh. Do sự nổi lên của tiếng Anh như là ngôn ngữ chính thức của kinh doanh quốc tế, nên nó nhanh chóng trở thành một kỹ năng cần thiết được yêu cầu cho tất cả các chuyên gia pháp lý làm việc ở môi trường quốc tế.